Boaiem Waadsee wurdt minder stabyl troch bewegende skulpen

Kokkels sykje by leech wetter op de Waadsee © ANP
Kokkels en oare skulpbisten op de boaiem fan de Waadsee bewege hieltyd mear, en dat komt troch de tanimming fan it tal hjitteweagen.
Dat seit Zhengquan Zhou, ûndersiker by it NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee). Hy promovearret takom wike op syn proefskrift oer de relaasje tusken ekstremer waar en de boaiem fan gebieten lykas de Waadsee.
Troch it bewegen fan de skulpbisten wurdt de boaiem minder stabyl, seit Zhou.

Kokkels lizze net stil

"Deze kennis is belangrijk voor waterbeheerders die bijvoorbeeld kwelders willen inzetten als extra bescherming van de kust", seit er. Want bisten lykas kokkels lykje soms op in fêst plak te libjen, mar dat is net sa.
"Wanneer het warmer wordt, zullen kokkeltjes in een drooggevallen bodem naar beneden bewegen. Als er water op de bodem staat, kunnen ze juist naar boven komen voor verkoeling, of horizontaal bewegen op de vlucht voor de hitte."
En dat kin gefolgen ha foar de boaiem yn tijgebieten, seit Zhengquan. "Meer beweging van bodemdieren betekent meer instabiliteit van de bodem. Daarmee kan die bodem ook gevoeliger worden voor wegspoelen tijdens stormen." Om kwelders groeie te litten, is just in stabile boaiem nedich.
In kwelder op de Waadsee © ANP
Zhengquan die ûndersyk mei kokkels yn it laboratoarium. Dêr stelde hy se bleat oan ferskate temperatueren en sa ûntduts er dat der in optimale temperatuer bestiet foar sokke skulpbisten.
"Als het een beetje warmer wordt, kunnen de schelpdieren meer gaan bewegen om de koelte op te zoeken. Maar boven een bepaalde temperatuur gaan steeds meer schelpen dood. Dat betekent dat bij extreme hittegolven de verstoring van de bodem door schelpdieren ook steeds minder wordt, omdat de dieren simpelweg verdwijnen."
De kennis is neffens Zhengquan wichtich foar natuerbehearders dy't natuerlike kwelders ynsette wolle as kustferdigening. "Voor een stabiele bodem heb je een bepaalde samenstelling van de bodemdieren nodig en zul je ook moeten kijken wat de invloed zal zijn van het klimaat van de toekomst op de activiteit van deze diertjes."