Sportcast

Yn de Sportcast prate de sportferslachjouwers fan Omrop Fryslân dy by oer it betelle fuotbal yn Fryslân. Alles oer sc Hearrenfean en SC Cambuur wurdt troch ús fêste sportploech behannele.

De Heks van Anjum

De podcast is in ferfolch op it boek 'De Heks van Anjum' dy't Margriet Brandsma skreaun hat oer de pensjonmoarden yn Eanjum. Yn dizze true crime-podcast praat Margriet mei minksen dy't reagearje op har boek. Dat liedt wer ta nije befiningen oer de moardsaak en ta fernuvering oer de wize wêrop’t plysje en justysje te wurk gien binne.

Tsjil

Jennifer en Raynaud presintearje dizze Tsjil podcast foar dy! Yn dizze podcast hawwe se it oer de tsjilste ûnderwerpen en beäntwurdzje se de Tsjilste fragen. En dat makket it dochs echt wol... de Tsjilste Podcast!

Fan binnenút

De natuer spilet in grutte rol yn de foarstelling Under Wetter fan Tryater. Nei oanlieding fan it programma 'Fan binnenút, meisjen by Tryater' makke Miranda Werkman in oanfoljende podcast. Want hoe realistysk is it dat aanst alles ûnder wetter komt?

Noardewyn

Noardewyn is it muzikale doarpsplein fan Fryslân, jong as âld, begjinnend as ûnderfinend, elkenien is wolkom syn muzikaliteit te presintearjen. Yn dizze podcast lange petearen, nijsgjirrige searjes en moaie muzykdoku's.

Buro de Vries

Buro de Vries siket it út! Moaie dokumintêres, nijsgjirrige gasten of in ferrassend petear. Buro de Vries nimt dy gemoedlik mei de djipte yn.

FryslânDOK

Ferhalen dy't derta dogge, dy't oansette ta neitinken én ferbinings lizze tusken minsken yn en bûten Fryslân.

Boekekast

Boekekast fan 2022 slút oan by it projekt Útsteld Gelok/Uitgesteld Geluk fan Ljouwert UNESCO City of Literature. Dat binne 100 ferhalen, foarlêzen yn 100 paradyslike tunen yn Fryslân. Boekekast bringt acht ferhalen as podcast, mei dêrby in ynterview fan Karen Bies mei de skriuwer.

Smokkelbern

Smokkelbern fertelt de ferhalen fan Joadske ûnderdûkersbern yn Fryslân. Hoe hawwe se dy oarlochsjierren by in Fryske famylje belibbe? En hoe gie it letter mei se?

Sterke Yerke III In oseaan fan dreamen

Yn 1979 stekke fjouwer jongkeardels út Fryslân mei in selsmakke flot de oseaan oer. It wurdt wrâldnijs: de tocht wurdt op de foet folge troch de nasjonale en ynternasjonale parse.

Duizend Dagen

De podcast ‘Duizend Dagen’ is it ferhaal fan it tsjerke-asyl fan De Rottefalle en de krêft fan in mienskip.

Bonkerak

Spannende, horrorachtige folksferhalen foar bern én folwoeksenen. Bonkerak is in rige fan tweintich folksferhalen út Fryslân of dêrbûten dy't bewurke binne ta harkspullen.