Het omroepbedrijf bestaat uit de rechtspersoon ‘Stichting Omrop Fryslân’. De stichting wordt geleid door een statutair directeur/bestuurder, met een Raad van Commissarissen als toezichthouder. De Raad van Commissarissen bestaat uit Saakje Mulder (voorzitter), Lian Nijenhuis, Edwin Meijer, Gerrit Hiemstra en Wiebe Wieling. Bestuurder is Houkje Rijpstra.

E. Meijer, L. Nijenhuis, S. Mulder, G. Hiemstra en W. Wieling.