Freonen fan Omrop Fryslân
De Feriening Freonen fan Omrop Fryslân (FOF), is de ondersteuningsvereniging van Omrop Fryslân. Het doel van de vereniging is het streven naar een goede publieke Friese Omrop voor radio, televisie en online. De FOF zorgt voor informatie over Omrop Fryslân en ondersteunt Omrop Fryslân bij zijn doelstellingen en activiteiten.

Lid worden?
Wilt u ook graag freon worden van de FOF? De ledenbijdrage is minimaal € 9,- per jaar. U kunt mailen naar freonen@omropfryslan.nl. U kunt u ook aanmelden via het formulier onderaan deze pagina.

Nieuwsbrief Each & Ear
De FOF houdt contact met haar leden via het ledenblad Each en Ear en/of een nieuwsbrief. De nieuwste uitgifte is hier in te zien.

Contact
U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de FOF, bijvoorbeeld via de mail: freonen@omropfryslan.nl.

U kunt ook een brief sturen naar:
Feriening Freonen fan Omrop Fryslân
Zuiderkruisweg 2, 8938 AP Leeuwarden