Informatie verwijderen

Omrop Fryslân krijgt steeds vaker verzoeken om eerdere online publicaties te anonimiseren of te verwijderen. De Raad voor de Journalistiek schrijft hierover in de Leidraad.

Wanneer journalisten het verzoek krijgen om online toegankelijke publicaties (tekst, beeld en/of geluid) te anonimiseren dan wel te verwijderen, laten zij slechts in uitzonderlijke gevallen het publieke belang van zo volledig mogelijk, betrouwbare archieven wijken voor de particuliere belangen van degenen die hierom verzoekt.

Omrop Fryslân volgt deze Leidraad. We passen online publicaties niet aan, uitgezonderd wanneer er sprake is van een ‘uitzonderlijk’ geval. Verzoeken om publicaties aan te passen of te verwijderen lopen altijd via de hoofdredactie. Om die afwegingen te maken, stellen we onszelf onder andere de volgende vragen:

  • Heeft de klager een rechtstreeks belang bij het verzoek? Is hij/zij bijvoorbeeld duidelijk herkenbaar in de tekst van de publicatie en/of te zien op een foto/video?
  • Kan de klager het verzoek onderbouwen?
  • Was de klager op het moment van publicatie minderjarig?
  • Blijft de inhoud van de publicatie overeind bij anonimisering?
  • Heeft de Raad voor de Journalistiek eerder een klacht over de publicatie beoordeeld?

Niet alle vragen hebben hetzelfde ‘gewicht’, het is een afwegingskader. Vragen over deze richtlijn? Mail naar haadredaksje@omropfryslan.nl.