We gooien nog steeds te veel eten weg, zo blijkt ook in Lemmer

Er belandt nog veel eten bij het afval © Shutterstock
Inwoners van Lemmer gooien in vergelijking met inwoners van andere plaatsen veel zuivel weg. Dat blijkt uit een onderzoek van het Voedingscentrum naar voedselverspilling. Bovendien belandt daar veel groente bij het gft-afval.
Voor het onderzoek is een analyse uitgevoerd van het restafval in dertien gemeentes en het gft-afval in elf gemeentes. De gemeentes liggen verspreid over Nederland. In het onderzoek is één Friese gemeente opgenomen: De Fryske Marren, meer specifiek de plaats Lemmer.
In iedere onderzochte gemeente werd eenmaal het rest- en gft-afval van tien huishoudens apart ingezameld en gesorteerd. De geselecteerde huishoudens waren verdeeld over drie straten in de gemeente. Vooraf werden de huishoudens hier niet van op de hoogte gesteld. Zo werd het weggooigedrag zo weinig mogelijk beïnvloed.

Zuivel

Uit het onderzoek blijkt dat brood het meest bij het restafval gegooid wordt in Lemmer: 2.803 gram. Dat is dus het totaal van de tien huishoudens. In vergelijking met de andere onderzochte gemeentes valt op dat er in Lemmer veel zuivel weggegooid wordt. In geen enkele gemeente belandt er meer zuivel in het restafval dan de 1.342 gram van Lemmer. In Staphorst blijft het bijvoorbeeld bij 23 gram.
Zuivel wordt in Lemmer regelmatig bij het restafval gegooid © ANP
In totaal werd in Lemmer 10.652 gram voedsel bij het restafval gegooid. Dat is veel minder dan de 21.628 gram van Amsterdam, maar flink meer dan de 1.876 gram van Staphorst.
Aantal gram per product bij het restafval in Lemmer:
Vleeswaren wordt het minst in het restafval gegooid in Lemmer (11 gram). In vergelijking met de andere onderzochte gemeentes is dat verreweg het minste. Daar staat tegenover dat deze productgroep wel vaak bij het gft-afval belandt. Alleen de gemeente Son en Breugel gaat over de 40 gram van Lemmer heen.
Het meest weggegooide product per onderzochte gemeente © Omrop Fryslân
In Lemmer werd meer dan 3 kilo groente bij het gft-afval gegooid. Dat is veel meer dan in de andere onderzochte gemeenten. In Blaricum ging het bijvoorbeeld niet eens om 300 gram. Eieren en kaas belandden juist vrij weinig bij het gft-afval in Lemmer.
Van de onderzochte gemeenten belandde in Son en Breugel het meeste voedsel bij het gft-afval (15.286 gram). In Lemmer ging het om 5.716 gram.
Aantal gram per product bij het gft-afval in Lemmer:
Naast een afvalanalyse in dertien gemeentes heeft het Voedingscentrum online vragenlijsten laten verspreiden om er zo achter te komen via welke andere routes voedsel verspild wordt. 1.008 mensen, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleiding en provincie hebben die vragenlijsten ingevuld. De groep vormt een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder.
Met de resultaten van de vragenlijsten en de afvalanalyse werd berekend hoeveel voedsel er in totaal per persoon in 2022 werd verspild. Het Voedingscentrum kwam uit op 33,4 kilo. Dit is 8,9 procent van het totaal gekochte voedsel.
In het onderzoek wordt de volgende definitie gehanteerd voor het verspillen van voedsel:
Voedsel dat is geproduceerd voor menselijke consumptie, maar hiervoor niet wordt gebruikt. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen voedsel dat voor of na de houdbaarheidsdatum wordt weggegooid, of tussen voedsel dat wel of niet bedorven is. Dranken en vloeibaar voedsel vallen buiten deze definitie.
Nederland heeft zich gecommitteerd aan het Sustainable Development Goal (SDG). Dit betekent dat het aantal kilo's aan verspild voedsel per persoon in 2030 gehalveerd moet zijn ten opzichte van 2015. Toen ging het om 43,3 kilo weggegooid voedsel per persoon en dus zou dat cijfer in 2030 op ongeveer 21,6 kilo moeten liggen.

Daing stokt

In vergelijking met 2019 liep het aantal kilo's verspild voedsel per persoon met nog maar 900 gram terug. Het Voedingscentrum constateert dat de daling stokt. Op deze manier wordt het lastig om het doel van 2030 te halen.
Er gaat nog flink wat voedsel in de vuilnisbak © Shutterstock
"De meeste Nederlanders geven aan hun best te doen. Toch zien we dat, in vergelijking met vorige metingen, voedselverspilling deze keer minder afnam. Ondanks dat we wel degelijk de goede kant opgaan, moeten er nog flinke stappen worden gezet", zegt Lilou van Lieshout van het Voedingscentrum.
Het Voedingscentrum roept daarom op om de schouders eronder te zetten om voedselverspilling tegen te gaan.
Tips van het Voedingscentrum om voedselverspilling tegen te gaan:
  • Check eerst de voorraad voordat je boodschappen doet
  • Maak een planning van wat je gaat eten en werk met boodschappenlijstjes
  • Meet de ingrediënten af die je nodig hebt
  • Controleer waar je voedsel het beste kunt bewaren en bewaar het daar dan ook
  • Zet de koelkast op 4 graden, dan bederft het voedsel minder snel
  • Let op de houdbaarheidsdatum en eet het voedsel dat als eerste op moet het eerst
  • Ga creatief om met restjes
Meer tips zijn hier te vinden.
Het zijn echter niet alleen de consumenten die een verantwoordelijkheid hebben, vindt het Voedingscentrum. Ook producenten en supermarkten zouden hun steentje moeten bijdragen.
Zo zouden ze voedsel in kleinere porties kunnen aanbieden. Bovendien zouden ze meer informatie kunnen geven over hoe een product het beste bewaard kan worden en wat een houdbaarheidsdatum precies inhoudt.