Extra druk op gemeenten door opvang Oekraïense vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen komen aan bij Nieuw Mellens in Leeuwarden © Omrop Fryslân, Auke Zeldenrust
Gemeenten hebben veel werk aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. In een NOS-onderzoek naar de eerste ervaringen met de vluchtelingenopvang melden acht op de tien gemeenten dat de druk op de ambtelijke organisatie is toegenomen. Reguliere taken blijven liggen.
Tienduizenden Oekraïense vluchtelingen verblijven op dit moment in Nederland.
Negen van de achttien Friese gemeenten hebben meegedaan aan dit onderzoek. Vooral de gemeente Leeuwarden geeft aan veel druk te ervaren. "Tot nu werken gemeenteambtenaren op de opvanglocaties. Dit ging ten koste van de inzet die zij in hun reguliere baan verrichten."
© Omrop Fryslân, Auke Zeldenrust
Maar de gemeente heeft hier op korte termijn een oplossing voor gevonden. "De druk op de gemeentelijke organisatie is zo groot dat we externen gaan inhuren om de organisatie en werkzaamheden op de opvanglocaties uit te laten voeren."

Tekort aan huisartsen

Bij de gemeente Leeuwarden leven nog wel zorgen als het gaat om de druk op het onderwijs en de zorg voor de vluchtelingen.
"Het gebrek aan huisartsen in onze regio is groot. Dat maakt dat vooral de zorg voor de groep vluchtelingen zeer ingewikkeld is en veel tijd vergt."
Grootste uitdaging voor de gemeenten was dat zij na de start van de oorlog in grote haast zelf de opvanglocaties moesten vinden en inrichten. Ook moesten er woonbegeleiders, huismeesters en ander personeel worden gevonden.
Heel anders dan bij de 'normale' asielopvang, waarbij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de gebouwen en bijbehorend gekwalificeerd personeel voor zijn rekening heeft.
We zijn aan het pionieren.
Woordvoerder van staatssecretaris Van der Burg in een reactie
In de enquête van de NOS werd ook gevraagd naar wat de gemeente zou helpen om de opvang van Oekraïense vluchtelingen beter te kunnen regelen. Bijna alle Friese gemeenten die hebben gereageerd, geven aan dat ze meer duidelijkheid willen.
Duidelijkheid over rolverdeling, een financieel kader en het uitzicht op langdurige opvang. "We zijn aan het pionieren", zegt een woordvoerder van staatssecretaris Van der Burg in een reactie.
De woordvoerder wijst erop dat het ministerie geprobeerd heeft gemeenten zoveel mogelijk te informeren, onder andere via een 'handreiking' die voortdurend werd vernieuwd.
Sinds kort is er een Nationale Opvangorganisatie (NOO) die gemeenten moet helpen om het aantal opvangplekken, indien nodig, verder op te voeren.