Nieuwe Cambuurstadion op 1 september 2023 klaar

Het nieuwe Cambuurstadion en de Friese Poort zijn uiterlijk op 1 september 2023 klaar voor gebruik. Dat heeft ontwikkelaar Van Wijnen laten weten.
Impressie van het nieuwe Cambuurstadion © Van Wijnen Noord en Oost
Het college van B en W schrijft aan de Leeuwarder gemeenteraad dat er nog wel veel stappen moeten worden gezet. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verlenen van de omgevingsvergunning. Van Wijnen moet daarvoor nog wel een aantal documenten aanleveren.

Grondoverdracht

Nog niet alle contracten zijn rond. De gemeente kan de grond daarom nog niet overdragen aan Van Wijnen. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor McDonald's. Zij mogen al voor de grondoverdracht bouwen. Op 21 februari zal daarmee begonnen worden.