Fan 4 septimber oant en mei 10 septimber, by Omrop Fryslân op de radio: De Wike fan de Jierren 80. Sân dagen lang allinnich mar de bêste muzyk út de jierren 1980-1989.

Mar der is mear!

Alle dagen is der yn (hast) alle programma’s de kwis ‘Betink de titel’. Do krijst in stikje fan de tune fan in ferneamd TV programma út de 80’s te hearren. En wa’t wit hokker programma wy bedoele makket kans op de prizen: it boek ‘mijn eerste 18 jaar’, in unyk album mei de grutste 80’s hits op orizjineel finyl en dêr boppe-op as haadpriis, in nostalgyske rûnrit yn in legendaryske deux chevaux’ (In lelijke eend dus)

Fierder hearst yn ferskate programma’s bysûndere opnames út it argyf fan Omrop Fryslân. De bysûndere sportmominten fan de jierren ’80 komme werom yn No yn Fryslân, bygelyks de earste profronde fan Surhusterfean yn 1982. It team fan Goeiemiddei sit ek al hielendal mei de holle yn de tiid fan doe, mei trends en kenmerkende saken út de 80’s. Tink oan it fenomeen Aerobics. De earste kompûterspultsjes. Of de ferneamde Rubiks Cube.

De jûn en it wykein

Noardewyn rjochtet syn blik op de Friese Bries (opiens wie der in grutte bloeiperioade fan nije Fryske bands) en it jongereinprogramma Radio 18 fan doe.

Ek de programma’s yn it wykein dogge mei, lykas Op en Ut, Buro de Vries en Sneon yn Fryslân. Dit programma docht op 9 septimber trouwens ék noch yn de mande mei RTV NOF ferslach fan de admiraliteitsdagen.

Oanpaste programmearring op snein

Us nostalgyske programma by útstek, Snein yn Fryslân pakt grut út, mei oan de ein de grutte vintage finylfersyksjo. Dêrtroch is de programmearring oanpast:

  • 0900 – 0910 oere No yn Fryslân
  • 0910 – 1100 oere Mei Douwe
  • 1100 – 1300 oere Buro de Vries
  • 1300 – 1600 oere Snein yn Fryslan
  • 1600 – 1800 oere Vintage Finylfersyksjo

Yn de Vintage Finylfersyksjo kinst dyn favorite jierren ’80 oanfreegje en dy draaie wy dan, net út de kille kompjuter, net fan de sterile CD, mar fan it echte waarme finyl!

Stim ôf op Omrop Fryslan, wilens De wike fan de jierren ’80, de hits, de oantinkens en it gefoel fan doe.