Gemeente stuurt deurwaarder naar MSV Prikkedam in Makkinga

De gemeente Ooststellingwerf schakelt een deurwaarder in om toch nog het geld te innen dat motorsportvereniging Prikkedam in Makkinga aan dwangsommen moet betalen. Dat kan volgens wethouder Marcel Bos in de praktijk betekenen dat er beslag wordt gelegd.
Kompetysje DMX-Noord 8 o/m 12 jier © Ronnie Porte
Het aantal dwangbevelen en dwangsommen na het vaststellen van het overschrijden van de geluidsnormen stapelt zich steeds verder op. De eerste last onder dwangsom werd op 8 november 2016 opgelegd. De geluidsvoorschriften waren volgens de gemeente toen verschillende keren overtreden.
Voor elke keer dat een overtreding van de geluidsnormen geconstateerd werd, moest de motorsportvereniging 2.000 euro betalen. Dat is daarna vijf keer gebeurd. Dat was ook het maximum dat onder die eerste procedure mogelijk was. De vereniging heeft deze 10.000 euro betaald, hiervoor waren wel twee dwangbevelen nodig.

Nieuwe metingen

Na betaling van deze vijf dwangsommen was het geluidsprobleem nog niet weg. Na nieuwe metingen in mei 2019 werd een tweede last onder dwangsom opgelegd. Hier zijn ook al vier dwangsommen voor opgelegd, het gaat nu om 4.000 euro voor elke dwangsom. De eerste twee dwangsommen zijn niet betaald, hier volgt nu ook een dwangbevel op. Dwangsommen acht en negen zijn ook nog niet betaald, maar die procedure is nog niet zover dat hier een dwangbevel voor kan worden uitgevaardigd. In totaal gaat het voor de vereniging om 26.000 euro in boetes.
Voor MSV was de druk hoog deze zomer, op 2 juli zetten ze op Facebook dat er vier weken geen vrije training kon plaatsvinden, omdat ze niet het risico op nóg meer dwangsommen konden nemen.