Petitie: "Windenergiebeleid provincie is krom en te star"

Het windenergiebeleid van de provincie Fryslân is krom en te star. Een petitie met die tekst werd woensdag aangeboden aan Provinciale Staten. CDA-gemeenteraadslid Irene Spoelstra van de gemeente Opsterland bood de petitie aan
Petysje: "Wynenerzjybelied Provinsje Fryslân is krûm en te star"
Spoelstra begrijpt er niets van dat de Provincie Fryslân initiatieven van energiecoöperaties tegenwerkt.
Volgens de huidige regels mogen alleen boeren een kleine windturbine plaatsen, als ze de energie nodig hebben voor het eigen boerenbedrijf. Mensen die geen boer zijn, mogen niet zo'n molen plaatsen. Volgens Spoelstra is er in Opsterland en ook in andere Friese gemeenten behoefte aan meer ruimte voor windenergie.
© Omrop Fryslân, Onno Falkena
Of die openingen ook daadwerkelijk worden gevonden, wordt volgende week bekend. Dan overleggen en stemmen Provinciale Staten over de 'Nota romte' van gedeputeerde Poepjes.
Statenlid Sijbe Knol van de FNP ziet geen ruimte voor openingen. "Uit de reacties zie je dat elke gemeente weer iets anders wil. De ene wil meer kleine windmolens, de andere wil molens van 60 meter hoog toestaan. Dan krijgt je 'verrommeling' van het Friese landschap. Wij houden vast aan het bestuursakkoord. Fryslân produceert voldoende windenergie."
Bij de Partij van de Arbeid is het enthousiasme over dit onderdeel van het bestuursakkoord minder groot: "In ons hart willen we misschien wel wat anders, maar we hebben een afgewogen bestuursakkoord en daar houden we ons aan", zegt frachtievoorzitter Hetty Janssen. Maaike Prins van het CDA zegt dat ze "blij is met het signaal van onderen op", maar niet veel ruimte ziet voor bijstelling van het energiebeleid. "Ook voor ons geldt: afspraak is afspraak."
Irene Spoelstra