Frisia mag niet winnen in Waddengebied als er geen betere nulmeting komt

Zoutbedrijf Frisia uit Harlingen moet eerst betere nulmetingen doen voordat het bedrijf zout mag winnen in het Waddengebied. Het bedrijf wil er volgend jaar mee beginnen. Om er een vergunning voor te krijgen moet Frisia eerst de gevolgen voor het Wad in kaart brengen.
© Omrop Fryslân
Frisia zal volgend jaar bij het Wad in Harlingen op zoek gaan naar steenzout. Het rijk heeft echter geëist dat er een goed overzicht moet komen van de effecten op dat gebied. Zo wordt er gekeken naar de invloed op dieren en natuur.
Het bedrijf heeft nulmetingen uitgevoerd om de invloed van het boren in kaart te brengen. Deze metingen zijn volgens minister Eric Wiebes van Economische Zaken echter niet genoeg. "De meetresultaten van vogelsoorten en bodemdieren zijn onvoldoende compleet om eventueel negatieve effecten van de zoutwinning te kunnen aantonen of uitsluiten", zo staat in een rapport van de auditcommissie.
"Ik zal er dan ook op toezien dat Frisia niet start met de winning voordat Frisia de nulmetingen volledig op orde heeft en deze aan alle gestelde kwaliteitseisen voldoen", zegt Wiebes.