Zorgen over kabinetsvoorstel voor Waddenbeheer: hoe kun je sturen zonder bevoegdheid?

Ministers Van Nieuwenhuizen en Schouten hebben in een brief uitgelegd hoe ze de 'Beheerautoriteit Wadden' vorm willen geven. "Een mooi begin, maar waar zijn de middelen?", vragen verschillende direct betrokken organisaties van de Waddenzee zich af.
Kabinetsfoarstel foar Waadbehear
De beheerautoriteit lijkt te bestaan uit twee directeuren met een kleine staf, maar verder is er geen geld of bevoegdheid. Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging: "Dat wordt lastig, want hoe kun je sturen op verbetering van het Werelderfgoed Waddenzee als je geen bevoegdheid hebt?"
Veel sectoren keken ongeduldig uit naar het voorstel van het kabinet. "Het is heel erg nodig dat het beheer van de Waddenzee beter georganiseerd wordt. We zien nu hoe vijf ministeries, ruim 10 gemeenten en drie provincies bij elkaar langs werken", volgens Jacobi.
In het regeerakkoord van oktober 2017 is afgesproken dat er een beheerautoriteit komt voor het Wad. Dat is hard nodig, want de Rekenkamer stelde in 2013 al vast dat de grote verscheidenheid aan beheerders van de Waddenzee de oorzaak is van twee problemen: het uitblijven van natuurontwikkeling en de beperkingen waar veel initiatiefnemers mee te maken krijgen als ze wat willen in het waddengebied.
Het Wad bij Koehool © Remco de Vries
De brief van de ministers geeft aan dat het beleid voor het Waddengebied beter gestructureerd wordt, zodat de beheerautoriteit één opdracht krijgt. ""Dat is heel belangrijk, maar dan moet je ook proberen de direct betrokkenen bij het waddengebied zo veel mogelijk mee te krijgen door ze aan tafel hebben", zegt Arjen Bosch van Waddenzeehavens.
Het voorstel is nu dat betrokkenen een apart overleg krijgen, maar dat ziet de organisatie van Waddenzeehavens niet zitten. "Dat is weer een nieuwe sliert in de bestuurlijke spaghetti waar we nu juist zo'n last van hebben", meent Arjen Bosch.

Betrokken organisaties Waddenzee

De direct betrokken organisaties van de Waddenzee zijn 'De Coalitie Wadden Natuurlijk', met Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, Stichting WAD, Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea en Het Groninger Landschap. Verder ook het 'Verbond Vaarrecreatie Waddenzee', met Wadvaarders, Toerzeilers, Toeristische Kanobond, Koninklijk - Nederlands Watersportverbond, Koninklijk Nederlandse Toeristenbond, Vereniging Beroepschartervaart en Stichting Jachthavens Waddeneilanden. De organisatie Waddenzeehavens en de Samenwerkende Waddenvisserij-organisaties.