Vissen tellen op oostelijk Wad om beeld te krijgen van onderwaternatuur

De vangsten in een fuik dicht bij de sluis van Lauwersoog en die van een monitoringsfuik bij Schiermonnikoog worden drie jaar lang geteld. Zo willen onderzoekers erachter komen hoe rijk het oostelijke Wad aan vis is en wat de vismigratie tussen zoet en zout water hier betekent en kan betekenen.
Fisken telle op eastlik Waad om byld te krijen fan ûnderwetternatuer
De fuik bij Schiermonnikoog heeft een al een jaar lang proefgedraaid, maar vrijdagmiddag is dit project officieel begonnen. Het werk ligt in handen van vissers, wetenschappers en natuurbeschermers. Zij zijn het lang niet altijd eens, maar er wordt nu samen vol ingezet op het beter in kaart brengen van de onderwaternatuur van dit stuk Wad en het Lauwersmeer.
De drie partijen die hierbij zijn betrokken, zijn Staatsbosbeheer, de coöperatie Vissers van de Kust en onderzoeksinstituut NIOZ van Texel. Het NIOZ heeft al 60 jaar lang een onderzoekfuik in het westelijke deel van het Wad.
De vangsten daar lopen al jaren lang langzaamaan terug. Daardoor is het beeld ontstaan dat er steeds minder vis in de Waddenzee zit, maar omdat het om maar één fuik gaat, zijn vooral vissers daar nog niet van overtuigd. Ook hebben zij er belang bij dat vissen beter heen en weer kunnen tussen zoet en zout water.
© Omrop Fryslân, Remco de Vries
Voor Staatsbosbeheer is meer aandacht voor de onderwaternatuur wel wat nieuw. Zij zijn vooral bezig met het beschermen van de natuur boven water. Met behulp van excursies willen zij ook het grote publiek de ogen openen voor wat er onder water leeft.
Bovendien anticiperen zij al een beetje op een grotere rol in het beschermen van het Wad voor als er nieuwe Waddenautoriteit is. Volgende maand moet bekend worden hoe die nieuwe 'autoriteit' eruit zal zien.
En de wetenschappers willen niet alleen weten hoeveel vis er in de Waddenzee zwemt, maar ook hoe belangrijk het gebied is voor een grote verscheidenheid aan soorten vis. Van vogels die op een grote verscheidenheid aan plaatsen op de wereld verblijven, weten we al dat het Wad een belangrijke functie heeft. Bijvoorbeeld om te broeden of om aan te sterken zodat zij verder kunnen vliegen. Dat wordt ook wel de internationale 'flyway' genoemd. Hetzelfde zou ook wel eens voor sommige soorten vis kunnen gelden en dat noemen ze dan de 'swimway'. Maar daar is nu nog veel minder over bekend.
© Omrop Fryslân, Remco de Vries