Nieuw Fries blad van de Ried loopt vertraging op

Op 3 november komt de Ried fan de Fryske Beweging met zijn nieuwe publieksblad. Dat zou eigenlijk begin dit jaar al, maar door problemen met onder andere de financiering is dat tot nu toe niet gelukt. Het nieuwe blad komt in plaats van de Swingel, het voormalige blad van de Ried. Eind vorig jaar werd de stekker uit dat blad getrokken omdat er te weinig belangstelling voor was. Dat kwam onder andere omdat het alleen maar was gericht op de Friese taal. Het nieuwe blad moet ruimer van opzet worden.
"Er is zeker behoefte aan," zegt Pier Bergsma van de Ried fan de Fryske Beweging. "Het moet een soort Frysk en Frij zijn, dat jaren geleden een Friestalig weekblad was over allerlei onderwerpen." Tot nu toe is het niet gelukt om geld van de provincie te krijgen, met advertenties en eigen geld wordt nu een nul-nummer gemaakt. Het moet 48 bladzijden krijgen en zou in een oplage van 2.000 exemplaren moeten verschijnen. "Ik heb er het volste vertrouwen in dat het lukt." Er is nog geen naam, mensen kunnen hun suggesties sturen naar ynfo@fryskebeweging.frl.