Nieuwe vogelwachtershuis op zandplaat Engelsmanplaat

Staatsbosbeheer laat een nieuw vogelwachtershuis op Engelsmanplaat plaatsen. Op de onbewoonde zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog staat een huisje-op-palen. De bestaande hut is na 35 jaar aan vervanging toe. De nieuwe paalhut komt 800 meter oostelijker te staan. Dat is beter voor de vogels en het onderzoek naar de trekvogels.
Over twee weken begint de aannemer met de bouw. Voor de oude vogelwachtershut wordt een andere plaats gezocht. Staatsbosbeheer denkt onder andere aan een expositie op Ameland.