"Geluidsisolatie van woningen rondom vliegbasis moet prioriteit krijgen"

Geluidsisolatie van een huis in Marsum © Omrop Fryslân

Een betere geluidsisolatie van woningen rondom de vliegbasis moet de hoogste prioriteit krijgen. Dat vinden omwonenden van de vliegbasis. De bestaande geluidswering in de woningen voldoet al lang niet meer.

De isolatie in de meeste woningen is aangebracht in de jaren '80. Dat was toen er nog met de F-16 werd gevlogen. Nu de F-35 er is, dringt er meer geluid de woningen binnen. Omwonenden willen dat er snel iets aan gedaan wordt.

Tien jaar na motie Eijsink

"Het is tien jaar na de motie Eijsink", zei Nico Groenewegen tijdens de vergadering van de commissie geluidshinder van de vliegbasis Leeuwarden. Groenewegen woont in Jelsum onder de aanvliegroute van de basis. "De isolatie weert minder geluid dan wettelijk is toegestaan."

De nieuwe ramen van OBS De Pôlle in Marsum © Omrop Fryslân

In de motie Eijsink werd vastgelegd dat er een goed onderzoek moet komen naar het geluid van de F-35 en of de geluidsisolatie die destijds is aangebracht nog wel voldoet.
Er is inmiddels een geluidsmeetnet. Dat geeft inzicht in hoeveel lawaai er wordt gemaakt door de F-35's. De uitvoering van het tweede deel laat nog steeds op zich wachten.

Onderzoek loopt

"Alle gegevens liggen bij een bedrijf die daar berekeningen van maakt", zegt Anton de Drijver. De oud-basiscommandant is betrokken als adviseur bij de stuurgroep die zich bezig houdt met de geluidshinder. "Zij onderzoeken of de oude isolatie voldoet aan de eisen, ja of nee."

Er wordt dan gekeken of die isolatie het geluid nog genoeg kan tegenhouden. "Het antwoord kan dan zijn dat dat niet het geval is. Dan moeten we na een terugkoppeling met Defensie zien wat er dan gebeurt."

Discussie

Toen de isolatie in de jaren '80 werd aangebracht, was de afspraak dat die kosten voor Defensie waren. Als er daarna opnieuw iets wordt gedaan, zouden woningeigenaren daar zelf voor moeten opdraaien. Den Drijver denkt dat dat naar de toekomst nog wel een discussiepunt wordt. Vooral omdat de verouderde isolatie gericht was op de F-16, die minder lawaai maakte.

Binnenkort komt staatssecretaris Van der Maat van Defensie naar Fryslân. Gedeputeerde Femke Wiersma, voorzitter van de commissie geluidshinder, zei toe het op de agenda te zetten.