Friese Milieufederatie: 'Meer zonne- en windenergie nodig om klimaatdoelen te halen'

Windmolens © Omrop Fryslân, Marlinde van der Woude
De opwekking van energie op land is hard nodig. Dat zegt de Friese Milieufederatie. Toch lukt het duurzaam opwekken van energie niet echt: klimaatdoelen worden nog niet gehaald en het draagvlak voor bijvoorbeeld zonnevelden lijkt af te nemen.
De Milieufederaties vinden dat dat anders moet en ook anders kan. "De klimaatdoelen zijn er om de opwarming van de aarde tegen te gaan, en die anderhalve graad opwarming te voorkomen", zegt Suzanne Bekkema van de Friese Milieufederatie. "Het lijkt er niet echt op dat wij dat halen."
De federaties vinden dat alle lokale energieprojecten ten goede moeten komen aan mens, natuur en economie, zegt Bekkema. Belangrijke opgaven zijn volgens haar de transitie van fossiel naar hernieuwbare brandstoffen en het verbeteren van de biodiversiteit.

Draagvlak

De Milieufederaties zijn daarom met een voorstel van vijf punten gekomen die volgens hen nodig zijn voor de realisatie van duurzame energieopwekking. Het gaat dan om zaken als draagvlak, maatschappelijk rendement en een goede controle van de kwaliteit.
"Natuur, milieu en mens moeten vanaf het begin goed worden meegenomen, en dat gebeurt nu niet", vindt Bekkema. "Ik denk dat daar in Fryslân nog heel wat te winnen is."
© Omrop Fryslân
Ze begrijpt de frustraties en weerstand bij mensen tegen bijvoorbeeld velden vol zonnepanelen. "Ik denk dat daar juist een kans ligt." Volgens haar moet de mensen beter betrokken worden bij projecten en moet het ook duidelijk worden wat ze ermee opschieten.

Hoopvol

Over het halen van de klimaatdoelen blijft Bekkema hoopvol. "Ik denk dat steeds meer mensen realiseren dat er iets aan de hand is en dat we samen iets kunnen doen."