Plantenresten uit Nannewiid geschept, na uitstel van Europese baggersubsidie

Er kwamen flinke bulten uit het Nannewiid © Henk-Jan v/d Veen (Steatsboskbehear)
Staatsbosbeheer heeft resten van drijvende waterplanten uit het Nannewiid gevist. Dit vermindert de vorming van slib, maar is juist beter voor de vorming van ijs. Intussen is een toekenning van subsidie voor baggeren uitgesteld.
Als het meertje bij Oudehaske onder een laag ijs verstopt ligt, is het Nannewiid een populaire plek om te schaatsen. Het Nannewiid is al jaren aan het dichtslibben en verlanden, waardoor de mogelijkheden voor recreatie steeds meer afnemen. Daarom wordt sinds 2016 al overlegd over de toekomst.
Alleen de resten bij de oevers en bij de steigers zijn nu opgeruimd door Staatsbosbeheer, maar er zijn grotere maatregelen nodig.

Europese subsidie

In maart gaven Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer en de provincie Fryslân aan bezig te zijn om subsidie aan te vragen bij het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling om het Nannewiid op ecologische wijze te baggeren.
De bedoeling was dat er eind 2022 duidelijkheid zou komen. Vorige week werd echter duidelijk dat de uitslag van de toekenning pas in februari 2023 zal volgen.
"Teleurstellend nieuws", verklaarde Stichting Nannewiid. Deze stichting zet zich in om het meer weer in betere staat te krijgen, met vertegenwoordigers van recreatie, omwonenden, plaatselijk belangen en verenigingen. Overheden en Staatsbosbeheer hebben in een werkgroep meegedacht.

Uitstel, geen afstel

"We hadden allen gehoopt dat we met een paar weken positief nieuws zouden krijgen. Nu duurt het nog 2-3 maanden voor we zekerheid hebben. Dat is heel vervelend, maar nog altijd beter dan een afwijzing op het project", zo liet de stichting weten. Zij gaan er vanuit dat uitstel geen afstel is.
Toen er in 2017 nog geschaatst kon worden bij Oudehaske © ANP
Het water is aangewezen als plas waar de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water gehaald moeten worden. Dat betekent dat het water uiterlijk in 2027 schoon moet zijn. Door het dichtslibben zijn zwemmen en surfen al twee seizoenen niet goed mogelijk. Daarom hoopt de stichting dat het baggeren zo snel mogelijk kan.
De oorsprong van het Nannewiid ligt in de turfwinning. Het water is ontstaan door het graven naar veen en door het meer loopt de Feanskieding, een voormalige vaart die voor turfvervoer werd gebruikt. De naam Nannewiid komt van de veenbaas Nanne Dirks Drijfhout.