Fries Museum ontdekt inscripties in een middeleeuws zwaard uit eigen collectie

Het zwaard na de restauratie © Paulien Kaan
Het Fries Museum heeft een bijzondere ontdekking gedaan door de restauratie van een middeleeuws zwaard. In het zwaard zijn merktekens gevonden, die mogelijk op de heilige drie-eenheid wijzen.
Dit weekend begint er een nieuwe tentoonstelling over de middeleeuwen: 'Vrijheid, Vetes, Vagevuur: de middeleeuwen in het Noorden.' Voor die tentoonstelling heeft het museum verschillende items uit het eigen depot laten restaureren, zoals munten en dolken.

Middeleeuws zwaard van Olterterp

Maar ook een zogenaamd 'anderhalfhandig' zwaard is gerestaureerd, dat afkomstig is uit de periode tussen 1200 en 1400. Dit zwaard is bij graafwerkzaamheden gevonden in het Alddjip bij de Poasbrug bij Olterterp. Het zwaard komt uit de collectie van het Koninklijk Fries Genootschap.
In een restauratieatelier in Oostwold bleek dat er een inscriptie in het zwaard staat. Het gaat om een inscriptie met drie O's, die waarschijnlijk symbool staan voor de Vader, Zoon en Heilige Geest. Het kwam vaker voor dat dit soort zwaarden werden gegraveerd.
Bovendien komt het ook overeen met het beeld van het grotere Fryslân van destijds, dan van ons Fryslân tot de Wezer in Duitsland liep.

Wapen en statussymbool

Een dergelijk zwaard was niet alleen een wapen, maar ook een statussymbool. Conservator Diana Spiekhout zegt: "Een zwaard is voor de middeleeuwse krijger de koning van de wapens. Wie een goed zwaard wilde hebben, diende diep in de buidel te tasten, want alleen de beste smeden waren in staat een goede kling te smeden."
Het Fries Museum zegt verder onderzoek te doen naar het zwaard. Niet alleen naar de fysieke kenmerken van dit ene zwaard, maar ook naar de betekenis van dergelijke wapens in de 13e- en 14e-eeuwse samenleving in het Noorden van Nederland.
Het zwaard is te zien in de nieuwe tentoonstelling over de middeleeuwen van het Fries Museum, die 10 september begint.