Heilige Huisjes deel 2: FryslânDOK onderzoekt de fundamenten van wonen

In deel 2 van de FryslânDOK-serie 'Heilige Huisjes' over de woningcrisis, gaan makers Bart Kingma en Johanna Brinkman op zoek naar de fundamentele waarden van wonen. Een huis betekent veiligheid, gezondheid, stabiliteit, solidariteit. Te zien op 28 en 29 mei bij NPO2 en Omrop Fryslân.
'Never waste a good crisis.' Tijdens de woningcrisis zoekt FryslânDOK naar oplossingen die verder reiken dan het credo 'bouwen, bouwen, bouwen' van projectontwikkelaars en politici. In de documentaire zien we mensen die het heft in eigen handen nemen om te zorgen voor een huis voor henzelf en voor anderen.
Het bouwen van een eigen tiny house © Omrop Fryslân
De fundamentele vraag is: wat zijn eigenlijk de waarden die we toekennen aan wonen? Denkbedrijf 'De Argumentenfabriek' heeft dat onderzocht. Een huis wordt vaak gezien als een belegging. Maar eigenlijk liggen er menselijker waarden aan ten grondslag, zoals veiligheid, stabiliteit, gezondheid en solidariteit.
Ingrid van de Vegte, FSP © Omrop Fryslân
Ingrid van de Vegte, directeur van het Fries Sociaal Planbureau, monitort het geluksniveau van de Friezen. "Onzekerheid die jongeren ervaren, komt vaak door de onmogelijkheid een stabiele woonsituatie te creëren." Soms doen ze het dan maar helemaal zelf: ze bouwen een tiny house naar eigen inzicht.
Tiny House in aanbouw © Omrop Fryslân
In Stavoren maken de bewoners zelf plannen voor hun wijk. Ze enquêteren in de buurt om de woonwensen te inventariseren. Vervolgens proberen ze de gemeente Súdwest-Fryslân te bewegen aan deze wensen tegemoet te komen.
Actie in Stavoren © Omrop Fryslân
Rond woningcorporaties heeft jarenlang een sfeer van problematiek gehangen. Sociale huurwoningen worden gezien als huizen voor 'de onderkant'. Terwijl dat oorspronkelijk helemaal niet de bedoeling was van de corporaties; ook zij kunnen een oplossing bieden voor de woningnood. Bijvoorbeeld Elkien werkt op dit moment aan een groot renovatieproject in Sneek, met alle moderne idealen als grondslag.
Bart Kingma over de documentaire
Bart Kingma en Johanna Brinkman © Omrop Fryslân
FryslânDOK 'Heilige Huisjes' deel 2
Zaterdag 28 mei NPO2 15.30 uur (herhaling 29 mei 13.15 uur)
Zondag 29 mei Omrop Fryslân 17.00 uur (herhaling ieder uur)
FryslânDOK wordt Nederlands ondertiteld.