Groen Manifest: "Opsterland moet natuur beter beschrijven en behouden"

Inwoners van Opsterland en 21 natuurorganisaties hebben een Groen Manifest opgesteld. Daarin staan punten waarmee de gemeente een bijdrage kan leveren aan de natuur en leefomgeving voor mens en dier.
Het beekdal van het Koningsdiep bij Beetsterzwaag © Shutterstock.com (Rudmer Zwerver)
Het manifest wordt donderdag aangeboden aan de gemeenteraad van Opsterland. De initiatiefnemers hopen dat de gemeente aanbevelingen overneemt en wijst het bestuur van Opsterland op z'n verantwoordelijkheid.
De initiatiefnemers willen dat Opsterland een landschapsbiografie opstelt, omdat men vindt dat de gemeente het landschap niet voldoende heeft beschreven en geïnventariseerd in de huidige bestemmingsplannen.

De parels van Opsterland

Zo heeft initiatiefneemster Mary van der Graaf wel een paar concrete ideeën voor Opsterland. "De houtwallen - de parels van Opsterland - zou je goed kunnen beschermen door ze als waardevolle natuurelementen op te nemen in het bestemmingsplan. Om te voorkomen dat ze verdwijnen."
De Duurswouderheide © Shutterstock.com (Marc Venema)
Het bermbeheer zou de gemeente meer ecologisch kunnen aanpakken, meent Van der Graaf. "Je kunt ook stimuleren dat mensen tegels eruit halen, je kunt zorgen dat er meer bomen komen om hittestress te voorkomen en CO2 op te vangen."
De eikenprocessierups zou op een duurzame wijze moeten worden aangepakt, inwoners zouden korting of steun moeten krijgen om natuurinclusief te bouwen en watergangen en kerkpaadjes zouden beschermd moeten worden.

Uilensprong

De overgang tussen natuur en landbouw zou beter kunnen, vindt ze. Het groen is teveel versnipperd, er missen verbindingen tussen de gebieden.
Van der Graaf noemt als voorbeeld Uilesprong, de buurtschap bij Tijnje. Ze wijst op De Lytse Deelen, een natuurgebied.
"Aan deze kant is een belangrijk weidevogelgebied, maar draai ik mij om dan zie ik aan de andere kant monucultuur met Engels raaigras, zoals we dat helaas als samenleving geconstrueerd hebben. In het voorjaar stikt het in het natuurgebied nog van de grutto's, kieviten en tureluurs, maar aan de overkant is niets te zien."
De overgang tussen natuur en landbouw bij Uilesprong © Google Street View
Daar kan Hans ten Hoopen van natuurvereniging Geaflecht zich wel in vinden. Deze vereniging is een van de organisaties die het manifest ondertekende. De ruim 550 leden van Geaflecht zetten zich in voor de natuur in Opsterland.
Ten Hoopen zegt : "Hiermee vragen we aandacht van het gemeentebestuur voor het belang van biodiversiteit en natuur op de lange termijn. Zorg ervoor dat huizen worden gebouwd die ook broedgelegenheid bieden voor vogels. Schep de mogelijkheid dat mensen in hun eigen omgeving een groen ommetje kunnen maken."
Initiatiefneemster Mary van der Graaf en Hans ten Hoopen van natuurvereniging Geaflecht
"Wij zijn trotse, maar ook bezorgde inwoners", zegt Mary van der Graaf tot besluit. "Wij wilden een constructieve bijdrage leveren, zodat de natuur, biodiversiteit en leefomgeving in stand blijft. Er zijn tal van verbeteringen mogelijk."