Kritiek op Wetterskip over 'fietspad langs het Wad': "Gaat 'm echt niet worden"

Wetterskip Fryslân zit fout met de presentatie van het 'fietspad langs het Wad'. Dat zegt de Fryske Feriening foar Fjildbiology. Het gaat om het 47 kilometer lange fietspad van Koehool naar het Lauwersmeer dat het waterschap wil aanleggen als daar de komende zeven jaar de zeedijk wordt versterkt.
De zeedijk bij Holwerd © Omrop Fryslân
Volgens de Fryske Feriening foar Fjildbiology geeft zo'n fietspad door een Natura 2000-natuurgebied op sommige plaatsen te veel verstoring voor de vogels. Voorzitter Gertie Papenburg van de vereniging was dan ook verbijsterd toen hij de presentatie van het fietspad langs het Wad zag.
"De presentatie schoot mij behoorlijk in het verkeerde keelgat", zegt Papenburg. "Op een aantal plekken kun je heel goed langs de Waddenzee fietsen, maar op een aantal plekken geeft dat ernstige verstoringen. Bepaalde delen buitendijks moeten worden afgesloten voor fietsers, omdat de verstoring daar te groot is."

Natuurorganisaties op achterstand

Papenburg is slecht te spreken over de presentatie van het waterschap, omdat die de indruk geeft dat je het hele traject langs de Waddenzee kunt fietsen. "Dat gaat 'm echt niet worden in een Natura 2000-gebied."
Effect van de presentatie is dat de natuurorganisaties in de discussie over de dijkplannen op achterstand staan. "Nu zijn wij degenen die de pret komen bederven, terwijl ze bij het Wetterskip heel goed weten dat een fietspad zo niet kan."
De wadvogels hebben net zo goed recht op bestaan als dat mensen recht hebben op recreatie.
Gertie Papenburg, voorzitter van de Fryske Feriening foar Fjildbiology
Het waterschap zal er volgens Papenburg niet aan ontkomen om het 'pad langs het Wad' op sommige plaatsen te onderbreken en aan fietsers te vragen om binnendijks verder te gaan. "Fietsen langs het Wad is mooi. Mensen moeten dat ook kunnen beleven, maar plekken waar onaanvaardbare schade optreedt verdienen bescherming."

Tijdelijk afsluiten

Papenburg kan zich bijvoorbeeld ook iets voorstellen bij het tijdelijk afsluiten van het pad op kwetsbare momenten. "De wadvogels hebben net zo goed recht op bestaan als dat mensen recht hebben op recreatie."
Het plan voor het fietspad is nog niet in kalk en cement. Er wordt nog over gesproken. Juist daarom ergert Papenburg zich aan de voorstelling die het waterschap geeft van de mogelijkheid om 47 kilometer achtereen langs de zee te fietsen.

Nog drie inloopbijeenkomsten

Papenburg kwam met zijn reactie tijdens de eerste inloopbijeenkomst van Wetterskip Fryslân over de nieuwe zeedijk in Holwerd. "Ik ben persoonlijk van Buitenpost hiernaar toe gekomen om het Wetterskip duidelijk te maken dat deze voorstelling van zaken niet klopt."
Komende week zijn er nog drie inloopbijeenkomsten over de versterking van het dijkvak Koehool-Lauwersmeer. Die zijn in Wierum, Paesens-Moddergat en Westhoek.
Voorzitter Gertie Papenburg van de Fryske Feriening foar Fjildbiology