GrienLinks pleit voor lossere relatie tussen provincie en Thialf

"Eigenaar zijn van een ijsbaan vind ik geen provinciale taak. Verkoop zal niet gemakkelijk zijn, maar eigenlijk moet je zo snel mogelijk van de aandelen Thialf af." Statenlid Elsa van der Hoek van GrienLinks maakte woensdag in Provinciale Staten direct duidelijk dat ze niets voelt voor nieuwe provinciale bijdragen aan de exploitatie van Thialf.
© Martin de Jong Fotografie
Bij de presentatie van het rapport 'Samen Thialf' van Pier Eringa werd dinsdag duidelijk dat de topsportijsbaan structureel overheidssteun nodig heeft om te overleven.
Eringa berekende het structurele tekort op zo'n 1,4 miljoen euro. Hiervan zouden de provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen als aandeelhouders samen acht ton voor hun rekening moeten nemen. KNSB en sportkoepel NOC*NSF nemen het andere deel voor hun rekening.
Omdat de provincie Fryslân nu eenmaal aandeelhouder is, ontkomt de provincie volgens sportgedeputeerde Sander de Rouwe niet aan een nieuwe financiële bijdrage. De Rouwe zei in Provinciale Staten wel toe dat hij ook hoopt op een bijdrage van het Rijk. Hij vroeg daarom aan de staten om hiervoor te lobbyen bij hun partijgenoten in de Tweede Kamer.
Voor Elsa van der Hoek maakt dat geen verschil. "Als er echt een voorstel van De Rouwe komt voor een nieuwe bijdrage is ons antwoord nee." De partij is niet tegen overheidssteun aan sport, maar heeft vooral moeite met het verplichte karakter. "Je zou subsidie kunnen geven, zoals we dat ook met musea doen. Maar zelf eigenaar zijn van een ijspaleis, dat moet je niet willen."