Onderzoek vogelbescherming: Waddenvogels bij Westhoek worden vaak verstoord

Onderzoekers hebben 160 uren lang gekeken of en hoe vogels op het Wad bij hoog water worden verstoord. Resultaat: elk uur was het weleens raak bij Westhoek. Het onderzoek is gedaan in opdracht van Vogelbescherming Nederland. Dit soort onderzoeken kan in de toekomst belangrijk zijn bij de aanleg van fiets- of wandelpaden langs de Friese Waddenkust.
Waddenvogels bij Westhoek worden vaak verstoord
De kwelder bij Westhoek is een plek waar veel vogels komen bij hoog water, waaronder veel bontbekplevieren en wulpen. De bontbekplevieren kunnen veel beter tegen mensen die dichtbij komen dan bijvoorbeeld wulpen en bergeenden, zo blijkt.
Een kwart van alle verstoringen komt door mensen die de Waddenrand opzoeken. Natuurbeheerder It Fryske Gea vraagt de bezoekers aan het gebied woensdag en donderdag online om goede ideeën om er iets aan te doen. Mensen kunnen zich daarvoor nog aanmelden. Grofweg een vierde van alle verstoringen komt door roofvogels, maar voor het grootste deel gaat het om verstoringen waarvan niet geheel duidelijk is waarom de vogels opvliegen.

Informatieborden

Bij Westhoek staan bij een parkeerplaats langs de dijk informatieborden die duidelijk maken dat het ongewenst is dat mensen bij hoog water de rand van de kwelder opzoeken. It Fryske Gea wil er geen verboden gebied van maken, want bij laag water kunnen mensen er genieten van het Wad zonder dag zij de vogels te veel in de weg zitten.
Het uitschrijven van boetes aan mensen die wel vogels verstoren is niet te doen, omdat er daarvoor heel hoge drempels in de geldende Natuurbeschermingswet zitten. Je moet bewijzen dat ze het opzettelijk doen of dat een hele vogelpopulatie wordt getroffen.
© Omrop Fryslân, Remco de Vries
Jan Jelle Jongsma fan It Fryske Gea