Betere schaderegeling nodig bij zoutwinning Harlingen: "Groninger toestanden voorkomen"

Stichting Bescherming Historisch Harlingen wil dat Frisia Zout al tijdens de gaswinning in Harlingen een schadefonds opzet. Daarmee kan ook schade worden vergoed die pas op de lange termijn aan het licht komt. Frisia wint zout onder de Waddenzee voor de Harlinger haven. Volgens de stichting is de kans groot dat zoutwinning bodemdaling veroorzaakt.
De haven van Harlingen © Shutterstock.com (Rudmer Zwerver)
In Den Haag wordt op dit moment gesproken over de schade door steenkoolwinning in Limburg die pas na zo'n 50 jaar na de winning aan het licht kwam. De vraag is nu wie er voor de schade moet betalen, omdat de mijnbouwbedrijven al lang niet meer bestaan.
Minister Eric Wiebes wil voor die mijnbouw een schadefonds vormen. Zo'n protocol wil Stichting Bescherming Historisch Harlingen dus ook voor materiële en immateriële schade bij Harlingen. De stichting is in 2014 speciaal opgericht ter bescherming van de stad.

Schade valt nu nog buiten criteria

De stichting schrijft in een brief aan de commissie van Economische Zaken en Klimaat dat er een 'financiële voorziening' moet komen, een schadeprotocol dat ook 'maatschappelijk breed en enthousiast gedragen' moet worden.
Er wordt op dit moment al gewerkt aan een protocol voor zoutwinning, maar volgens de stichting valt veel schade in het concept-protocol buiten de criteria. "Het zorgt er niet voor dat onze stad, met 600 monumentale panden, ook worden gedekt voor materiële en immateriële schade", zegt Jarig Langhout van de stichting. Het kan gaan om bijvoorbeeld schade aan kerken, bruggen, kades, straten, woningen en scholen.

Groninger toestanden

"Als er schade is, moet dat worden betaald door de veroorzaker. Dat kan in dit geval Frisia zijn. Zij moeten dat fonds nu alvast vullen. Dat willen we van tevoren regelen, niet achteraf. Dan krijg je Groninger toestanden."
Jarig Langhout van Stichting Bescherming Historisch Harlingen