Aggie van der Meer (92) wint Gysbert Japicxprijs

25 sep 2019 - 09:28

De Gysbert Japicxpriis gaat dit jaar naar Aggie van der Meer (92). Cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes bezocht de schrijfster woensdagochtend thuis in Bolsward om het blijde nieuws te vertellen. Van der Meer wint de prijs mei haar boek De Achttjin (De Achttien).

Foto: Jan Bensliman

De Achttjin is een roman en gaat over de joodse Ferenc Hacha. Hij is lid van het politbureau van Tsjecho-Slowakije in de periode dat de Tsjecho-Slowaakse student Jan Palach zichzelf, als protest tegen de Russische inval, in brand steekt. Dit doet hij om een eind te maken aan de Praagse lente. Van der Meer kwam op het idee voor het boek, nadat ze een film over het proces tegen Jan Palach keek.

Genomineerden

Verdere genomineerden waren Hein Jaap Hilarides, Elske Schotanus, Nyk de Vries en Ale S. van Zandbergen. De genomineerden zijn door een jury geselecteerd. De jury bestaat uit Grytsje Schaaf, Houkje Rijpstra en Atte Jongstra. Ze beoordeelden zeventig Friese boeken, die allemaal tussen 2015 en 2018 zijn geschreven.

Aggie van der Meer is schrijfster van poëzie, romans, novellen én toneelstukken. In 1964 werd een door haar geschreven kinderboek uitgebracht. In 2011 won Van der Meer de Piter Jellespriis met het boek Oerfeart.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking is op zaterdag 16 november in de Grote Kerk in Bolsward. De Gysbert Japixcprijs is een provinciale prijs en bestaat sinds 1947. Obe Postma was de eerste winnaar. Voor het eerst in lange tijd komt de prijs in handen van een vrouw; Tiny Mulder was in 1986 de laatste vrouwelijke winnaar.

Foto: Omrop Fryslân

De Gysbert Japicxprijs is de belangrijkste prijs van Fryslân, bestemd voor oorspronkelijk Fries werk. De prijs is genoemd naar de Friese dichter Gysbert Japicx. De prijs wordt door gedeputeerde staten toegekend, nadat een vakjury een kandidaat heeft aangewezen. De winnaar ontvangt 10.000 euro en een oorkonde.

Overzicht van de winnaars van de Gysbert Japicxpriis:

 • 2017 Eppie Dam: Fallend Ljocht (bundel)
 • 2015 Koos Tiemersma: Einum (e-boek)
 • 2013 Jacobus Q. Smink: Sondelfal (bundel)
 • 2011 Durk van der Ploeg : gehele oeuvre
 • 2009 Anne Feddema: Reidhintsje op 'e Styx (poëzie)
 • 2007 Josse de Haan: gehele oeuvre
 • 2005 Abe de Vries: In waarm wek altyd (poëzie)
 • 2003 Willem Tjerkstra: Ridder fan Snits (roman)
 • 2001 Tsjêbbe Hettinga: Fan oer see en fierder (dichtbundel)
 • 1998 Piter Boersma: It libben sels (roman)
 • 1995 Trinus Riemersma: De reade bwarre (roman)
 • 1992 Steven H.P. de Jong: De Wuttelhaven del (roman)
 • 1989 Anne Wadman: gehele oeuvre
 • 1986 Tiny Mulder: gehele oeuvre
 • 1983 Sjoerd van der Schaaf: De bijekening (roman)
 • 1981 Reinder Rienk van der Leest: Kunst en fleanwurk (dichtbundel)
 • 1979 Ypk fan der Fear: gehele oeuvre
 • 1977 Jan Wybenga: Lyts Frysk deadeboek (dichtbundel)
 • 1975 Rink van der Velde: gehele oeuvre
 • 1973 Willem Abma: De âlde en de leave hear: as lead om âld izer, Op libben en dea en Mosken en goaden (dichtbundels)
 • 1971 Paulus Akkerman: It roer út hannen (roman), Foar de lins/Dat sadwaende (essays)
 • 1969 niet toegekend
 • 1967 Trinus Riemersma: Fabryk (roman)
 • 1965 Jan Wybenga: Barakkekamp (dichtbundel)
 • 1963 Jo Smit: Bisten en boargers (verhalenbundel)
 • 1961 Marten Sikkema: gehele oeuvre
 • 1959 Eeltsje Boates Folkertsma (geweigerd): Eachweiding (essays)
 • 1957 Douwe Tamminga: Balladen (dichtbundel)
 • 1955 Ulbe van Houten: De hillige histoarje (bijbelverhalen, De sûnde fan Haitze Holwerda (roman)
 • 1953 Rixt: De gouden rider (dichtbundel)
 • 1952 Anne Wadman: Kritysk konfoai (essays)
 • 1951 Sjoerd Spanninga: Spegelskrift en Núnders (dichtbundels)
 • 1950 Ype Poortinga: Elbrich (roman)
 • 1949 Fedde Schurer: Simson (bijbels drama), berijmingen van It boek fan 'e psalmen
 • 1948 Nyckle Haisma (postuum): Simmer (novelle)
 • 1947 Obe Postma: It sil bistean (dichtbundel)
Foto: Omrop Fryslân
(Advertentie)
(Advertentie)