Fiel de Nacht

Kompilaasje fan in bysûnder projekt

Hoe belibje minsken de nacht as se fan de jûn oant de oare moarns wekker bliuwe? Watfoar gedachten, petearen en gefoelens leveret dat op? Dat is it útgongspunt fan it programma Fiel de Nacht. Presintator Bart Kingma praat mei bysûndere Friezen oer har libben en driuwfearren op ien fan de tsjusterste plakken fan Flylân. Fan twadde krystdei ôf is it programma yn fiif ôfleveringen te sjen op telefyzje.

Direkteur fan Arriva Anne Hettinga, arsjitekte Nynke-Rixt Jukema, sjonger Jack Bottleneck, skriuwster en aktiviste Aggie van der Meer en âld-deputearre fan Fryslân Jannewietske de Vries diene harren ferhaal oan Bart. Dat soarge foar prachtige petearen en bysûndere mominten, mei útsjoch oer it Waad.

(advertinsje)

      

    (advertinsje)