Prikboerd

Help nedich?

Sykje jo help by jo aksje? Noch wat produkten te stean, mar gjin ferfier nei Ljouwert? Gjin tiid om sels produkten by de Omrop te bringen? Lit in berjocht achter op it prikboerd! Der is fêst wol ien dy't even helpe wol.
(advertinsje)