Berjochten út it hert

In dokter, dosint of in boskwachter: eltsenien belibbet de coronatiid op harren eigen wize. Om fan binnenút de provinsje sjen te litten wat der krekt spilet, hat Omrop Fryslân vlogprojekt 'Berjochten út it hert' opsetten. In netwurk oan minsken út de hiele provinsje wei sil de kommende tiid fideo-deiboeken meitsje fan harren deistige wurksumheden.

(Advertinsje)

Mear nijs oer Berjochten út it hert

Pagina's