Valentijnsaksje

Doch ris romantysk... en trou foar ien dei op Valentijnsdei!

Is it ek dyn grutte dream om te trouwen? Mei prachtige klean, blommen en alles wat dêr by heart. Leau it of net, mar by Omrop Fryslân kin it no! Meitsje kâns op in net fan echt te ûnderskieden houlik foar ien dei op Valentijnsdei.

Jou dy hjirûnder op en meitsje kâns!

* Alle ta beskikking stelde materialen meie brûkt wurde foar ien dei en bliuwe yn besit fan Trouwcollectief Friesland. De foto’s binne in oantinken oan de dei en mei it breidspear hâlde.
Jimme binne foar ien dei oan inoar ferbûn, nei dy dei jildt it houlik net mear.

(Advertinsje)