Wynjewâld: yn 2025 enerzjyneutraal

Yn 2025 in enerzjyneutraal doarp wêze. Dat is it doel fan Wynjewâld. In groep doarpsbewenners is drok dwaande om dat foarinoar te krijen. Der bart fan alles en de groep hat sels de priis 'Pioniers van het platteland' fan it programma Tegenlicht fan de VPRO wûn. Se rinne mear as 10 prosint foar op omlizzende doarpen kwa enerzjyneutraliteit. Pieter de Kroon en Frans Pool binne twa leden fan WEN, de koöporaasje Wynjewâld Enerzjy Neutraal. Simone Scheffer gie mei de mannen yn petear oer it wêrom fan it inisjatyf, de doelen en ek de wjerstân tsjin in dongfergister dy't se graach hawwe wolle.

Buro de Vries (Podcast)

In bysûnder ferhaal, in moai petear of in goeie syktocht. Buro de Vries nimt je gemoedlik mei de djipte yn.
(advertinsje)