WeromropTV fan 26 oktober 2018 17:45

Sujan Singarajah fan Kollum fleant yn 2005 mei syn skoanheit Jan en omke Jochum Leijstra nei syn bertelân Sri Lanka, om dêr help te ferlienen nei de grutte tsunami. Yn diel 2 wurdt it hieltyd dúdliker hoe grut de ravaazje is dy't de floedgolf achterlitten hat. De manlju geane gelyk oan it wurk om in weeshûs wer bewenber te meitsjen.

WeromropTV

Bylden út it fideo-argyf fan Omrop Fryslân binne 24 oeren deis online te sjen op weromrop.nl. En alle freeds is der in kompilaasje makke út dit argyf mei in tema.
(advertinsje)