"Wêrom mei ik myn ferhaal net dwaan?" Sandra Rosa fielt har kwetst

De swarte Pitediskusje is dit jier fûler as ea, ek yn Fryslân. Nei de rasistyske sprekkoaren by de wedstryd fan Den Bosch tsjin Excelsior, krige antidiskriminaasjeburo Tûmba yn in wike tiid 30 meldingen fan rasisme, wylst dat der oars sa'n 4 binne. Ien lûd kaam hiel stevich troch: dat fan Sandra Rosa út de Lemmer. Se is hikke en tein yn Suriname en wennet al 45 jier op'e Lemmer. Nei in post op facebook krige se reaksjes dy't har sear diene. Se melde har by Tûmba en se skreau in brief oan boargemaster Fred Veenstra fan de Fryske Marren. It Buro trof Sandra Rosa op it kantoar fan direkteur Mirka Antolovic fan Tûmba.

Buro de Vries (Podcast)

In bysûnder ferhaal, in moai petear of in goeie syktocht. Buro de Vries nimt je gemoedlik mei de djipte yn.
(advertinsje)