Wat seist?! fan 25 septimber 2019 17:35

Boadskippen

Hoe fier komsto mei de Fryske taal yn Assen? Dêr komme wy mar op ien manier achter. Yn dizze ôflevering teste de presintatoaren Janna en Linda dit troch boadskippen te dwaan yn it Frysk. Witsto dat bygelyks in sipel yn it Drintsk ek sipel is?

Do sjochst it yn Wat Seist?!

Wat seist?!

Hoe fier komst mei de Fryske taal bûten Fryslan? Dat hawwe Janna en Linda fan de NHL Ljouwert útsocht yn ferskillende provinsjes.
(advertinsje)