Us dieretún fan 8 maaie 2016 17:30

    Hjoed yn Us dieretún sjogge we hoe't de seehûnepopulaasje yn AquaZoo útwreide wurdt. Der komme noch twa seehûnen by en dan binne se mei syn tsienen. Ek wurdt der hurd wurke oan it seeliuwespetterspektakel. Fersoargers Lisa en Björn binne drok dwaande om in soarte fan presintaasje fan trainingen yn it park op te starten.

    Us dieretún

    AquaZoo is flink útwreide mei bisten en it park ûndergie ek fuort in flinke opknapbeurt. Omrop Fryslân folge de fernijingen op ‘e foet yn Us dieretún.
    (advertinsje)