Us Derek fan 13 maaie 2013

It is no trije wike lyn dat ús hynder Derek ferhuze is fan Terbant nei Oerterp. Trainster Sjoukje Wagenaar wist it efkes net mear, en no is Arend de Wrede de man dy't besykje sil Derek yn it goeie spoar te krijen. Hy wol dêr de tiid foar nimme, mar we binne wol hiel nijsgjirrich. Hoe is it no mei Us Derek?

Us Derek

Us Derek, it hynder fan Omrop Fryslân. Neiteam fan in draver en rêden fan de slacht.
(advertinsje)