Tsjerketsjinst op TV fan 7 febrewaris 2021 10:00

Dizze snein komt de tsjerketsjinst út de tsjerke fan Burgum. Thema: Zoeken en vinden

  • Foarganger: ds. Henk-Jan de Groot
  • Oargelist: Marieke van der Meer
  • Alderling: Jaap Cuperus
  • Diaken: Petra Heikamp
  • Muzikale meiwurking: Leendert van der Zeep -fioele, Bernard Bos - piano
  • Lêzer: Els Swart

Liturgy
Klik hjir foar de liturgy fan de tsjinst fan 7 febrewaris 2021.

Tsjerketsjinst op TV

Omrop Fryslân stjoert alle sneinen tsjerketsjinsten mei in oekumenysk karakter út
(Advertinsje)