Tsjerketsjinst op TV fan 25 desimber 2020 10:00

Op freed 25 desimber is der in tsjerketsjinst om 10:00 oere. Foargonger is ds. Sytze Ypma en der wurdt sjonge troch Machteld Vossen, Wilko Koekoek en Jitze van der Land. Jochem Schuurman bespilet it oargel en Siemen Hoekstra spilet op trompet.

Klik hjir foar de liturgy fan de tsjerketsjinst.

Tsjerketsjinst op TV

Omrop Fryslân stjoert alle sneinen tsjerketsjinsten mei in oekumenysk karakter út
(Advertinsje)