Tsjerketsjinst op TV fan 24 jannewaris 2021 10:00

De tsjinst komt út Trinitas, It Hearrenfean.

  • Foargonger: Pastor Lidy Langendijk
  • Oargelist: Fedde Tuinstra
  • Muzikale meiwurking: geen cantores
  • Lectoren: Brigitte Spierings en Jikke Rijpstra
  • Oankundiging kollekte: Brigitte Spierings

Klik hjir foar de liturgy fan de tsjinst fan snein 24 jannewaris 2021.

Tsjerketsjinst op TV

Omrop Fryslân stjoert alle sneinen tsjerketsjinsten mei in oekumenysk karakter út
(Advertinsje)