Tsjerketsjinst op TV fan 17 jannewaris 2021 10:00

De tsjinst komt út Trinitas, It Hearrenfean.

  • Oargelist: Frits Heidinga
  • Âlderling fan tsjinst: Mieke van Heijkop
  • Oargelist: Gerben van der Veen (harmoanium)
  • Lêzer: Janke van der Veen - van der Heide
  • Foargonger: Pieterjan de Buck (fg)
  • Sneinsbern: Froukje de Graaf (sb)
  • Foarlêzer: Inger Renes
  • Diaken: Cobie van der Meulen

Klik hjir foar de liturgy fan de tsjinst fan snein 17 jannewaris 2021.

Tsjerketsjinst op TV

Omrop Fryslân stjoert alle sneinen tsjerketsjinsten mei in oekumenysk karakter út
(Advertinsje)