Tsjerketsjinst op TV fan 13 maaie 2021 10:00

Tongersdei 13 maaie komt de tsjerktsjinst út de Grote Martinus-Tsjerke fan Dokkum.

  • Foargonger: ds. Kees Postma
  • Sang: Jonathan Scholtens en Bernadette Hoekstra
  • Piano: Machiel Keekstra
  • Drum: Menko Kalsbeek
  • Gitaar: Richard Kalsbeek
  • Bas: Marten Schilstra
  • Kosters: Jan en Iepie de Jong
  • Pianospel: “Gottes Zeit is die allerbeste Zeit” J.S. Bach
  • Bernemoment: Hendrika van Delden

Liturgy
Klik hjir foar de liturgy fan de tsjinst fan 13 maaie 2021.

Tsjerketsjinst op TV

Omrop Fryslân stjoert alle sneinen tsjerketsjinsten mei in oekumenysk karakter út
(Advertinsje)