Tsjerketsjinst op TV fan 12 april 2020 10:00

Klik hjir foar de liturgy fan de tsjinst fan snein 12 april 2020. Foargonger is dizze kear ds. Sytze Ypma en Jochem Schuurman is de oargelist.

Tsjerketsjinst op TV

Omrop Fryslân stjoert alle sneinen tsjerketsjinsten mei in oekumenysk karakter út
(Advertinsje)