Tsjek fan 16 septimber 2014 13:30

    Yn it wyklikse skoaltelevyzje programma Tsjek foar de boppebou fan de basisskoalle, presinteart troch Raynaud Ritsma, giet it yn dizze earste ôflevering fan it nije skoalseizoen oer wynmolens. Hoe wurkje se en is elk wol sa bliid mei sokke grut apparaten yn it lânskip?

    Tsjek op televyzje om 13.30 oere, 14.30 oere, 15.30 oere en om 16.00 oere. Sjoch ek op de nije webside http://www.skoal.tv/

    Tsjek

    Alle wiken bringt Raynaud Ritsma de boppeboubern fan de basisskoallen yn Fryslân op 'e hichte fan it Fryske nijs, tegearre mei Lennie Bronsveld. Edukatyf, mar ek mei leuke rubrykjes. Op telefyzje alle sneinen fan 17.30 oere ôf. En sjoch fierder ek op www.skoal.tv
    (advertinsje)