Tomketiid fan 8 desimber 2012

Yn dizze ôflevering sille Tomke en Romke yn it swimbad.
Tomke hat in nije swimbroek fan Kornelia krigen en fynt dy sa moai, dat er net wol dat dy wiet wurdt.
Hoe soe er dit no oplosse??

Pier en Marike sitte op 'e pôle yn harren hutte.
Dan sjogge se in frjemde manljusfyts stean.
Fan wa soe dy wêze?
Dochs net fan in rare man en wat soe dy dan wolle?

It lietsje giet oer 'Sy kin sa hurd rinne'.

Tomketiid

Neist it koarte berneprogramma alle jûnen is der wykeins de langere, tydskrifteftige edysje fan Tomke, yn Tomketiid. Mei ferskes, rymkes en ferhaaltsjes
(Advertinsje)