Thúshaven Bartlehiem fan 30 novimber 2017 18:45

Thúshaven Bartlehiem is in reis oer it Fryske wetter mei filmmakker Froukje van Wengerden. Nei jierren yn Amsterdam is se no wer werom yn Bartlehiem. Yn de simmer fan 2017 makket se in reis troch Fryslân mei it frachtskip 'Eestroom'. Har heit stiet oan it stjoer. Underweis moetsje se minsken dy't yn Fryslân wenje, of dy't ek ûnderweis binne. Mei harren praat Froukje oer de fraach: Wannear fielst dy earne thús? Hjoed diel 2: It skip fart oer de Dokkumer Ie nei it noarden.

Thúshaven Bartlehiem

In road-movie oer it wetter mei as fraach: wat makket in thús ta in thús? Wêrom lûkt de iene it leafst fan plak nei plak en wol de oare syn libben lang op itselde plakje wenjen bliuwe?
(Advertinsje)