Teken fan libben fan 8 maaie 2017 18:45

Ien fan de helptsjinsten dy't by harren wurk konfronteare wurde mei deadlike ûngemakken binne bergers. Op it earste gesicht hawwe sy allinnich te krijen mei de auto's, mar yn de praktyk krije sy folle mear foar de kiezzen. Yn dizze ôflevering in portret fan bergers Kees Boersma út Wâlterswâld en Albert Tolman fan Beetstersweach. Hoe geane sy om mei de dramatyske situaasjes yn harren wurk?

Hawwe jo nei oanlieding fan dit programma fragen oer rouferwurking of ferlet fan in petear?

Nim dan kontakt op mei:
Stichting NAHzorg 
Tel: 058-2563839 (te berikken tusken 09.00 - 17.00 oere)
Mail: info@tekensvanlevens.nl

Sy helpe jo fierder.

Teken fan libben

Raynaud Ritsma giet op syk nei de ferhalen efter bermmonuminten. Neibesteanden en helpferlieners fertelle oer hoe't sy harren ferlies ferwurkje en hoe't se sûnt it ûngelok yn it libben stean.
(Advertinsje)