Teken fan libben fan 6 maart 2017 18:45

Teken fan libben stiet hjoed stil by it ferhaal fan keunstner Fokke Veurman út Aldtsjerk. Op 4 novimber 2000 ferlear hy syn âlden Bart en Griet by in hertferskuorrend ûngelok yn Oentsjerk. Hy fertelt oer de impact dy’t it ûngelok noch alle dagen op syn libben hat.

Hawwe jo nei oanlieding fan dit programma fragen oer rouferwurking of ferlet fan in petear?

Nim dan kontakt op mei:
Stichting NAHzorg 
Tel: 058-2563839 (te berikken tusken 09.00 - 17.00 oere)
Mail: info@tekensvanlevens.nl

Sy helpe jo fierder.

Teken fan libben

Raynaud Ritsma giet op syk nei de ferhalen efter bermmonuminten. Neibesteanden en helpferlieners fertelle oer hoe't sy harren ferlies ferwurkje en hoe't se sûnt it ûngelok yn it libben stean.
(Advertinsje)