Teken fan libben fan 24 april 2017 18:45

Op 15 novimber 2014 ferûngelokket Jaap-Dirk Schaap (44) mei syn crossmotor op de Seedyk by Easterbierrum. Syn sweager Martin rekket by it ûngemak swierferwûne en yn koma. As hy wer bykomt docht bliken dat hy swiere harsenskea oprûn hat. Hy en syn frou Marga, de suster fan Jaap-Dirk, fertelle oer de ympact fan it ûngemak op harren libben.

Hawwe jo nei oanlieding fan dit programma fragen oer rouferwurking of ferlet fan in petear?

Nim dan kontakt op mei:
Stichting NAHzorg 
Tel: 058-2563839 (te berikken tusken 09.00 - 17.00 oere)
Mail: info@tekensvanlevens.nl

Sy helpe jo fierder.

Teken fan libben

Raynaud Ritsma giet op syk nei de ferhalen efter bermmonuminten. Neibesteanden en helpferlieners fertelle oer hoe't sy harren ferlies ferwurkje en hoe't se sûnt it ûngelok yn it libben stean.
(Advertinsje)