Teken fan libben fan 22 maaie 2017 18:45

Yn dizze útstjoering diel twa fan it twalûk, oer de impact fan it ûngelok op de skoalle fan Jildau Lageweg. Op 13 maart 2016 kaam sy om by it hertferskuorrend ûngelok by Jirnsum. Hoe geane je as skoalle om mei de abrupte dea fan in learling en wat docht dat mei in klasse? Presintator Raynaud Ritsma praat mei teamlieder Gerlinda Hylkema en mentor Jolanda Spijksma.

Hawwe jo nei oanlieding fan dit programma fragen oer rouferwurking of ferlet fan in petear?

Nim dan kontakt op mei:
Stichting NAHzorg 
Tel: 058-2563839 (te berikken tusken 09.00 - 17.00 oere)
Mail: info@tekensvanlevens.nl

Sy helpe jo fierder.

Teken fan libben

Raynaud Ritsma giet op syk nei de ferhalen efter bermmonuminten. Neibesteanden en helpferlieners fertelle oer hoe't sy harren ferlies ferwurkje en hoe't se sûnt it ûngelok yn it libben stean.
(Advertinsje)